top of page

Rules for On-site worship

Due to the coronavirus, the following rules are in place:

If you feel poorly, sick, or ill – please, worship at home.

If you have had contact with a person who has tested positive for covid-19 in the last 2 weeks – please, worship at home.

If you belong to one or more of the following ‘risk groups’ and are not yet fully vaccinated – please, consider worshipping at home:
•    65 years+
•    Heart condition
•    Lung disease
•    Diabetes

Use handgel at the entrance to the church.

NO physical contact is permitted.

Use the toilet only for emergencies.

**Distribution of communion – remain at your seat. The priest will come to you.

AFTER THE SERVICE:
Do NOT remain by the exit doors. Go with God’s blessing, allowing others to exit the building safely.

Thank you for your understanding.

Maatregelen voor de eredienst
Vanwege het coronavirus zijn de volgende regels van kracht:

Vier a.u.b. thuis indien u zich niet goed voelt of ziek bent.

Vier a.u.b. thuis als u de vorige 2 weken contact hebt gehad met iemand die positief werd getest op coronavirus.

Verkies misschien om thuis te vieren als u tot een zgn. Risicogroep behoort en nog niet volledig bent gevaccineerd:
•    65 plusser
•    Hartziekte
•    Longziekte
•    Diabetes/suikerziekte


Gebruik de handgel bij de ingang.

Fysiek contact is NIET toegelaten.

Toilet gebruik alleen in nood.

** Uitreiking van de communie - blijf op uw plaats. De priester zal naar u toe komen.


NA DE DIENST:
Blijf alsjeblieft NIET staan nabij de uitgang. Ga met Gods zegen, zodat de anderen ook het gebouw veilig kunnen verlaten.

Met dank voor uw begrip in deze coronatijd.

bottom of page