Rules for On-site worship

Due to the coronavirus, the following rules are in place:

If you feel poorly, sick, or ill – please, worship at home.

If you have had contact with a person who has tested positive for covid-19 in the last 2 weeks – please, worship at home.

If you belong to one or more of the following ‘risk groups’ and are not yet fully vaccinated – please, consider worshipping at home:
•    65 years+
•    Heart condition
•    Lung disease
•    Diabetes

Use handgel at the entrance to the church.

Maintain a distance of 1.5m from others.

People from the same household may sit together. Children and young people are to remain with their parents throughout the service. Remain at your seat throughout the service.

NO handshaking or physical contact is permitted.

Use the toilet only for emergencies.

**Distribution of communion – remain at your seat. The priest will come to you.

AFTER THE SERVICE:
Ushers will dismiss each row in order.

Do NOT leave anything behind, including this Order of Service. Take everything with you.

Do NOT remain by the exit doors. Go with God’s blessing, allowing others to exit the building safely.

Thank you for your understanding.

 

IF YOU HAVE A PRAYER REQUEST, PLEASE CONTACT US.

IF YOU NEED ANY HELP, PLEASE CONTACT US.

IF YOU ARE ABLE TO OFFER HELP, PLEASE CONTACT US.

Maatregelen voor de eredienst
Vanwege het coronavirus zijn de volgende regels van kracht:

Vier a.u.b. thuis indien u zich niet goed voelt of ziek bent.

Vier a.u.b. thuis als u de vorige 2 weken contact hebt gehad met iemand die positief werd getest op coronavirus.

Verkies misschien om thuis te vieren als u tot een zgn. Risicogroep behoort en nog niet volledig bent gevaccineerd:
•    65 plusser
•    Hartziekte
•    Longziekte
•    Diabetes/suikerziekte


Gebruik de handgel bij de ingang.

Altijd 1.5m afstand bewaren.

Mensen van hetzelfde huishouden mogen stoelen verplaatsen om bij elkaar te zitten. Kinderen en jongeren blijven bij hun ouders.
Blijf op uw vaste plaats tijdens de dienst.

Handen schudden of ander fysiek contact is NIET toegelaten.

Toilet gebruik alleen in nood.

** Uitreiking van de communie - blijf op uw plaats. De priester zal naar u toe komen.


NA DE DIENST:
Wacht tot uw rij gevraagd wordt om naar buiten te gaan.

Laat niets achter in de kerk. Neem alles mee, ook dit boekje.

Blijf alsjeblieft NIET staan nabij de uitgang. Ga met Gods zegen, zodat de anderen ook het gebouw veilig kunnen verlaten.

Met dank voor uw begrip in deze coronatijd.


 

 

ALS U GEBEDEN WILT, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN.

ALS U HULP NODIG HEBT, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN.

ALS U HULP KAN BIEDEN, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN.