Protocols for public worship
ANGLICAN CHURCH, GENT

Due to the coronavirus, the following rules are in place:

If you feel poorly, sick, or ill – please, worship at home.

If you have had contact with a person who has tested positive for covid-19 in the last 2 weeks – please, worship at home.

If you belong to one or more of the following ‘risk groups’ – please, consider worshipping at home:
•    65 years+
•    Heart condition
•    Lung disease
•    Diabetes

BEFORE THE SERVICE:
Maintain a distance 2m from others outside the entrance of the church. You may also choose to wait at your car.

The church doors will only open 15 minutes before the start of the service.

Handgel must be used at the entrance to the church. Gloves are also available after handgel has been used, if you choose.

Each person over the age of 12 must wear a facemask upon entering and leaving the building. * facemasks are recommended throughout the service.

If all the seats in the church are already taken, no further people will be admitted.

DURING THE SERVICE:
Always maintain a distance of 2m from other worshippers. **see note about the distribution of communion

People from the same household may sit together. Children and young people are to remain with their parents throughout the service. Everyone must remain at their seat throughout the service.

NO handshaking or physical contact is permitted. During the Peace, we will acknowledge one another with a bow.

If you use the toilet, be sure to clean the toilet and wash your hands thoroughly.

An Offertory will not be taken. Baskets will be available to make your offering, or consider via bank transfer.

**Distribution of communion – remain at your seat. After putting on his facemask, the priest will come to you and drop the communion wafer into your hands, or offer you a blessing without making physical contact.

AFTER THE SERVICE:
Wait. The ushers will dismiss each row in order.

Do NOT leave anything behind, including this Order of Service. Take everything with you.

Please, do NOT remain by the exit doors. Go with God’s blessing, allowing others to exit the building safely.

All surfaces will be cleaned.

Thank you for your understanding.        

Vanwege het coronavirus zijn de volgende regels van kracht:

Vier a.u.b. thuis indien u zich niet goed voelt of ziek bent.

Vier a.u.b. thuis als u de vorige 2 weken contact hebt gehad met iemand die positief werd getest op coronavirus.

Verkies misschien om thuis te vieren als u tot een zgn. Risicogroep behoort:
•    65 plusser
•    Hartziekte
•    Longziekte
•    Diabetes/suikerziekte

VOOR DE DIENST:
Hou 2m afstand in de rij aan de ingang. U mag ook bij uw auto wachten.

De kerk gaat pas 15 minuten voor de aanvang van de dienst open.

Verplicht gebruik van de handgel bij de ingang. Handschoenen zijn verkrijgbaar op vraag (nadat de handgel is aangebracht).

Vanaf 12 jaar is een mondmasker verplicht op het moment van binnen komen en van buiten gaan. *mondmaskers worden tijdens de dienst ook aanbevolen.

Eens het beschikbare aantal zitplaatsen is volzet, wordt niemand meer toegelaten.

TIJDENS DE DIENST:
Altijd 2m afstand bewaren. **zie hieronder voor de communie-uitreiking.

Mensen van hetzelfde huishouden mogen stoelen verplaatsen om bij elkaar te zitten. Kinderen en jongeren blijven bij hun ouders.
Tijdens de dienst geen stoelen verplaatsen en op uw vaste plaats blijven.

Handen schudden of ander fysiek contact is NIET toegelaten. De Vrede wensen we elkaar met een buiging.

Wie het toilet gebruikt, moet u het schoon maken. Handen grondig wassen.

De collecte wordt NIET opgehaald. Er zijn 3 mandjes om een gift in te gooien, of overweeg ander een overschrijving.

** Uitreiking van de communie - blijf op uw plaats. De priester (mét mondmasker) zal naar u toe komen en de hostie in uw handen laten vallen, of u zegenen zonder u aan te raken.


NA DE DIENST:
Wacht tot uw rij gevraagd wordt om naar buiten te gaan.

Laat niets achter in de kerk. Neem alles mee, ook dit boekje.


Blijf alsjeblieft NIET staan nabij de uitgang. Ga met Gods zegen, zodat de anderen ook het gebouw veilig kunnen verlaten.

Alle oppervlakken worden achteraf gepoetst.

Met dank voor uw begrip in deze coronatijd.


 

© 2020 by SAINT JOHN'S ANGLICAN CHURCH, GHENT.

  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • c-facebook
  • D+in+E+CMYK
  • c+of+e+logo
  • logo_stadgent_cmyk